Corona Richtlijnen

Laatste aanpassing : 12/09/2021  : Bezoekersbandjes per club

De corona-richtlijnen voor het Brabant Open-tornooi zijn opgesteld op basis van:

 1. Specifieke organisatorische maatregelen het tornooi ten gevolge van Corona :
  • Judoka’s van wie wedstrijden afgelopen zijn dienen de zaal zo snel mogelijk te verlaten.
   • Bij U15 & U18 vragen wei dat er een begeleider/coach BUITEN de zaal deze judoka’s kan opvangen!
  • U15-U18 : organiseer de begeleiding zoveel mogelijk op clubniveau ! Probeer individuele begeleiding te beperken.
   • Weegbriefjes en bezoekersbandjes dienen opgehaald te worden VOOR u aan de kassa passeert.
    • Aantal bezoekersbandjes in U15 : 1 per judoka
    • Aantal bezoekersbandjes in U18 :
     • 1 judoka => 1 bezoekersbanje
     • 2 judoka’s => 2 bezoekersbandjes
     • 3 judoka’s => 2 bezoekersbandjes
     • 4 judoka’s => 3 bezoekersbandjes
     • 5 judoka’s => 4 bezoekersbandjes
     • 6 judoka’s of meer : 5 bezoekersbandjes
    • in U15  Weegbriefjes (en dus ook bezoekersbandjes) voor jongens vanaf 7u45, voor meisjes vanaf 9u45
    • in U18  Weegbriefjes (en dus ook bezoekersbandjes) voor jongens vanaf 7u45, voor meisjes vanaf 11u45
   • 1 bezoekersbandje geeft dus toegang aan max 1 persoon : een coach of bezoekers, de judoka’s kunnen binnen zonder bezoekersbandje.
  • Weging vrouwelijke judoka’s : de vrouwelijke judoka’s zullen de zone van de weging bereiken via een zij-ingang van de Sporthal. Deze ingang ligt links van de hoofdingang. (aan het Basketbal terrein). Eenmaal de weging gedaan, dienen zij terug naar de hoofdingang te komen en daar wachten tot zij toegelaten worden in de grote zaal.
  • Coaches van vrouwelijke judoka’s kunnen de zaal pas betreden op het moment dat hun judoka’s ook de zaal mogen betreden.
  • Om organisatorische redenen zullen de vrouwelijke U21+ judoka’s aan de weging ook gecontroleerd worden op een geldig CovidSafe Ticket.
  • Podium ceremonie : beperk het aantal personen die de podium ceremonie volgen meedoen tot een minimum! (bv max 2 per podium plaats)
  • Moedig uw judoka’s en andere begeleiders aan om dit te doen.
 2. Corona maatregelen op het tornooi :
  • Algemeen
   • U15&U18 : tornooi ZONDER Covid Safe Ticket (WEL beperking publiek => beperking op aantal begeleiders (coach/supporters) die per club zullen binnen kunnen. Aantal begeleiders per club zal in de week voor het tornooi gecommuniceerd worden)
   • U21+ : tornooi MET Covid Safe Ticket (GEEN beperking publiek)
   • Mondmasker verplicht tijdens de verplaatsingen.
   • Verplicht ontsmetten van de handen bij binnenkomen van de Sporthal
   • Beperk onnodig rondlopen in de zaal, en blijf zo veel mogelijk zitten in de tribunes.
   • Binnen de sporthal Diependal gelden er duidelijke looproutes die trachten de in- en uitgaande stromen zo veel mogelijk te scheiden, respecteer deze te allen tijde.
   • Omheiningen en andere contactpunten worden regelmatig ontsmet
   • Er zal actieve ventilatie zijn in de opwarmruimte en grote zaal. Tevens zal er ook permanente CO2 meting gebeuren
  • Judoka
   • Verplicht ontsmetten van de handen bij
    • binnenkomen sporthal
    • betreden van de opwarmingsruimte
    • bij aanvang van de kamp
  • Coaches/Begeleiders/Bezoekers
   • U15-U18 : Het aantal coaches/bezoekers wordt beperkt volgens het aantal ingeschreven judoka’s. De juiste aantallen zullen beschikbaar gemaakt worden in de week net voor het tornooi. Begeleiders van de vrouwelijke judoka’s betreden de zaal pas wanneer hun de toegang voor hun judoka’s toegelaten wordt. Dit om de maximale capaciteit van 200 personen in het publiek in de zaal niet te overschrijden!
   • Coaches : begeleiden hun judoka’s en zorgen mee voor de naleving van de nog geldende corona-richtlijnen
   • Coaches worden aangemoedigd om gemodereerd richtlijnen te geven tijdens de kampen
 3. Covid Safe Specifiek (U21+ op zaterdag namiddag)
  • Om toegelaten te worden onder CovidSafe
   • Je bent minstens 2 weken voor je tornooidag volledig gevaccineerd
   • Of je hebt een negatieve PCR test afgenomen van max 48 uur voor je tornooi dag
    (OPGELET : het kan tot 24-36 uur duren tussen het moment van afname van je PCR test en het beschikbaar zijn van je certificaat (digitale QR code of QR code op papier!)
   • Of je hebt een Covid herstel certificaat van minder dan 180 dagen
   • Of Je hebt een Antigeentest afgenomen door een medisch geschoold persoon van minder dan 24 u geleden en dat een negatief resultaat opleverde. (dit is GEEN ZELFTEST)
    Meer info : https://covidscan.be/nl/faq.html
   • Bezoekers jonger dan 12 hoeven geen CovidSafe ticket te hebben.
 4. Wat dient u te doen VOOR u naar het tornooi komt? (U21+)
  • Controleer of uw CovidSafe ticket in orde is :
   • Belgische inwoners:
   • Buitenlandse inwoners
    • Breng je Europese Digitale Certificaat mee uitgereikt op nationaal niveau (digitale QR code of papieren QR code)
  • Hoe kan je zelf controleren of je Europees Covid certificaat geldig zal zijn op de dag van het tornooi?
   • Procedure beschikbaar voor Belgische en buitenlandse personen : via de CovidScan app op je GSM
    Dat kan je doen door de CovidScan applicatie van de Belgische Overheid te installeren op je GSM.
    Dit is de applicatie die onze stewards zullen gebruiken om uw QR code op de dag van het tornooi te valideren. Je kan deze applicatie hier downloaden : https://covidscan.be/
    Eenmaal geïnstalleerd start u de applicatie op en kiest u als validatietype “Evenement (Covid Safe Ticket)” onderaan het scherm.
    U kan nu uw persoonlijk Corona certificaat scannen.
    Indien na het scannen van uw certificaat u het groen bericht “Toegang tot evenement verleend” krijgt weet u dat u toegang tot het tornooi ook verleend zal worden. In het andere geval zal u de toegang tot het tornooi geweigerd worden en reist u dus ook best niet af naar het tornooi.
   • Procedure enkel beschikbaar voor Belgische personen: via de CovidSafe app op je GSM.
    Hoe werkt dit : open je CovidSafe app, selecteer 1 van je certificaten, scroll naar beneden en kies de optie “Toegang Evenement”, in het volgende scherm kies je bovenaan de datum van je wedstrijd, als nu onder de datum de boodschap “Toegang evenement verleend” dan weet u dat u op de dag van het tornooi ook toegang zal hebben. Indien deze boodschap niet verschijnt nadat u de datum heft gekozen, dan zal u dus ook geen toegang krijgen op de dag van het tornooi.
   • LET OP : u kan deze test op voorhand even uitproberen, maar we raden u ZEKER aan om deze test  ook uit te voeren op de dag van vertrek naar het tornooi. (vooral in het geval u een PCR test heeft af moeten nemen!)
   • Er zullen op de dag van het tornooi GEEN Antigeentesten aangeboden worden, in geval de CovidScan een rood resultaat geeft bij onze steward zal er dus geen mogelijkheid ter plaatse zijn om een Antigeentest uit te voeren en zal u dus ook geen toegang hebben tot het tornooi.
 5. Wat gebeurt er op de dag van het tornooi zelf?
  • Aan de uitgang van de Sporthal Diependal neemt U neemt plaats in de wachtrij op een Corona veilige afstand van de anderen.
  • Specifiek voor de U21+ :
   Voor een vlotte doorgang zorgt u ervoor dat u uw papieren of elektronisch CovidSafe ticket (QR code) klaar hebt en tevens ook een identiteitsbewijs (identiteitskaart, rijbewijs, of enig ander officieel identiteitsbewijs)
   U presenteert dit bewijs aan de steward. Hij zal controleren of de identiteit die op uw CovidSafe ticket staat overeenkomt met uw identiteitsbewijs.
   Indien de CovidScan applicatie Groen kleurt en de identiteit overeenkomt kan u doorgaan naar de kassa in de zaal. Indien de CovidScan Rood kleurt zal u de toegang tot het tornooi geweigerd worden.
   Enkel officiële Europese Corona Certificaten (QR code) zullen aanvaard worden. Andere ‘bewijzen’, attesten, documenten, enz zullen niet aanvaard worden.
   Meer gedetailleerde informatie over toegang tot CovidSafe events in België vindt u terug op https://covidscan.be/We rekenen natuurlijk op jullie medewerking en begrip voor de getroffen maatregelen om dit tornooi op een vlotte en Corona veilige manier te kunnen laten doorgaan.De organisatie van Brabant Open.

Deze richtlijnen kunnen nog wijzigen in de komende weken : consulteer daarom regelmatig deze pagina, zeker ten laatste voor de dag van uw vertrek naar het tornooi.
Reeds ingeschreven deelnemers zullen ook via nieuwsbrief op de hoogte gehouden worden.

Laatste aanpassing : 12/09/2021  : Bezoekersbandjes per club